• 4.3( 4 نقد و بررسی )
  183 دانشجو
  • روزهای فرد ساعت 4 تا 5:30 عصر
   18 جلسه ی یک ساعت و نیمه
  • این دوره فقط شامل سه نرم افزار پرطرفدار word, excel و powerpoint است.
  • هر نرم افزار بطور متوسط 6 جلسه. 
  • آموزش بصورت تئوری و عملی است.
  • بنا به صلاح دید استاد و وضعیت ثبت نام کنندگان کتاب های جانبی هم تدریس خواهد شد.
  • در پایان دوره آزمون گرفته می شود و در صورت موفقیت در آزمون مدرک اتمام دوره به ثبت نام کننده اهدا خواهد شد.
  • زمان برگزاری کلاس ها با توجه به درخواست ثبت نام کنندگان و بررسی شرایط توسط استاد ممکن است تغییر یابد.
  • پس از ثبت نام دوره رمز ورود به کلاس، تکالیف، آزمون و گروه تبادل اطلاعات بین ثبت نام کنندگان و استاد در پروفایل شما ارسال می شود.بنابراین اگر هنوز در سایت ثبت نام نکرده اید همین حالا در سایت ثبت نام کنید.
  • پس از عضویت در سایت پروفایل خود را به طور مداوم چک کنید، اطلاعات مهم در پروفایلتان ارسال خواهد شد. 
  470,000 تومان 400,000 تومان
 • 4.3( 4 نقد و بررسی )
  54 دانشجو
  • کلاس ها یک جلسه در هفته است و تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد
  • یک شنبه ها ساعت 7 تا 8:30
   حدودا 30 جلسه یک ونیم ساعته 
  • اساتید مجرب و متخصص هر درس و هر پایه.
  • تدریس نکته به نکته با شیوه های نوین آموزشی
  • علاوه بر کتاب های اصلی بنا به صلاح دید استاد و وضعیت دانش آموزان کتاب های جانبی هم تدریس خواهد شد.
  • در پایان دوره آزمون گرفته می شود و در صورت موفقیت در آزمون مدرک اتمام دوره به ثبت نام کننده اهدا خواهد شد.
  • زمان برگزاری کلاس ها با توجه به درخواست دانش آموزان و بررسی شرایط توسط استاد ممکن است تغییر یابد.
  • پس از ثبت نام دوره رمز ورود به کلاس، تکالیف، آزمون و گروه تبادل اطلاعات بین ثبت نام کنندگان و استاد در پروفایل شما ارسال می شود.بنابراین اگر هنوز در سایت ثبت نام نکرده اید همین حالا در سایت ثبت نام کنید.
  • پس از عضویت در سایت پروفایل خود را به طور مداوم چک کنید، اطلاعات مهم در پروفایلتان ارسال خواهد شد.
  740,000 تومان
 • 4.3( 4 نقد و بررسی )
  180 دانشجو
  • کلاس ها دو جلسه در هفته است و تا شب امتحان ادامه دارد
  • با توجه به صلاح دید استاد و زمان باقیانده تا امتحان ، جلسات ممکن است به سه جلسه در هفته هم افزایش یابد.
  • اساتید مجرب و متخصص هر درس و هر پایه.
  • تدریس نکته به نکته با شیوه های نوین آموزشی
  • هدف اصلی این دوره ارتقا نمره در امتحانات خرداد است.
  • زمان برگزاری کلاس ها با توجه به درخواست دانش آموزان و بررسی شرایط توسط استاد ممکن است تغییر یابد.
  • پس از ثبت نام دوره رمز ورود به کلاس، تکالیف، آزمون و گروه تبادل اطلاعات بین ثبت نام کنندگان و استاد در پروفایل شما ارسال می شود.بنابراین اگر هنوز در سایت ثبت نام نکرده اید همین حالا در سایت ثبت نام کنید.
  • پس از عضویت در سایت پروفایل خود را به طور مداوم چک کنید، اطلاعات مهم در پروفایلتان ارسال خواهد شد.چهار
  تومان
 • کلاس های ویژه کنکور
  4.3( 4 نقد و بررسی )
  133 دانشجو
  • کلاس ها دو جلسه در هفته است و تا چندروز مانده به کنکور ادامه دارد
  • با توجه به صلاح دید استاد و زمان باقیانده تا کنکور ، جلسات ممکن است به سه جلسه در هفته هم افزایش یابد.
  • اساتید مجرب و متخصص هر درس و هر پایه.
  • تدریس نکته به نکته با شیوه های نوین آموزشی
  • هدف این دوره بهبود وضعیت دانش آموزان در کنکور است بنابراین فقط مباحث تست خیز هر کتاب تدریس می شود.
  • زمان برگزاری کلاس ها با توجه به درخواست دانش آموزان و بررسی شرایط توسط استاد ممکن است تغییر یابد.
  • پس از ثبت نام دوره رمز ورود به کلاس، تکالیف، آزمون و گروه تبادل اطلاعات بین ثبت نام کنندگان و استاد در پروفایل شما ارسال می شود.بنابراین اگر هنوز در سایت ثبت نام نکرده اید همین حالا در سایت ثبت نام کنید.
  • پس از عضویت در سایت پروفایل خود را به طور مداوم چک کنید، اطلاعات مهم در پروفایلتان ارسال خواهد شد.چهار
  تومان
 • 4.3( 4 نقد و بررسی )
  63 دانشجو
  • روزهای فرد ساعت 7 تا 8:30 عصر
   23 جلسه ی یک ساعت و نیمه
  • دوره نووا اسپرسو 4 ، چهارمین کتاب از سری کتاب های نووا اسپرسو است.
  • کتاب های اصلی این دوره ، کتاب های نووا اسپرسو است که مورد تایید مدرسه ایتالیایی تهران و سفارت ایتالیا است.
  • علاوه بر کتاب های اصلی بنا به صلاح دید استاد و وضعیت زبان آموزان کتاب های جانبی هم تدریس خواهد شد. 
  • در پایان دوره آزمون گرفته می شود و در صورت موفقیت در آزمون مدرک اتمام دوره به ثبت نام کننده اهدا خواهد شد.
  • زمان برگزاری کلاس ها با توجه به درخواست زبان آموزان و بررسی شرایط توسط استاد ممکن است تغییر یابد.
  • پس از ثبت نام دوره رمز ورود به کلاس، تکالیف، آزمون و گروه تبادل اطلاعات بین ثبت نام کنندگان و استاد در پروفایل شما ارسال می شود.بنابراین اگر هنوز در سایت ثبت نام نکرده اید همین حالا در سایت ثبت نام کنید.
  • پس از عضویت در سایت پروفایل خود را به طور مداوم چک کنید، اطلاعات مهم در پروفایلتان ارسال خواهد شد.

  750,000 تومان